Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo użytkowników. Poniżej znajdują się zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z Serwisu.
W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: biuro@financial-one.pl

§1 DEFINICJE
Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – Financial One sp. z o. o. sp. k., Orzeszkowej 29/3, 62-220 Gniezno
2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.financial-one.pl
3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu.

§2 DANE OSOBOWE
1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi przez wysłanie wiadomości email. Administratorem tych danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach wiadomości email przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem, w celu archiwizacji korespondencji wymienianej z Użytkownikiem. Przesłanie wiadomości email skutkuje zapisaniem danych w bazie elektronicznej. Dane przechowywane są w bazie przez czas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
3. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu z Administratorem.
4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych oraz danych osobowych wprowadzonych do Systemu. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
5. Administrator nie udostępnia danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:
7.1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7.2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7.3. prawo do przenoszenia danych;
7.4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
7.5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
8. Uprawnienia, o których mowa w ust. 7 powyżej, Użytkownik może realizować, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@financial-one.pl
9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
1. home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
10. Administrator zapewnia, że podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych podejmują wszelkie odpowiednie środki wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.

§3 PLIKI COOKIES
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz Systemu.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwis lub Systemu przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§4 INNE TECHNOLOGIE
1. Administrator informuje Użytkownika, że może stosować następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:
1. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Serwisu,
2. kod śledzenia Google Adsense – w celu wyświetlania reklam,
3. Facebook pixel

§5 LOGI SERWERA
1. Korzystanie z Serwisu oraz Systemu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis oraz System.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.